לקראת "ימי הפורים" המועצה הדתית הוציאה לציבור הרחב תזכורות הלכה ועל מעלת וסגולת ימים אלו.

בדף הראשון מוזכר עיני תענית אסתר ומצות זכר למחצית השקל, עם נוסח לשם יחוד והפסורים בפרשת כי-תישא שנהגו לאומרו קודם הפרשת זכר למחצית השקל. מצות שמיעת פרשת זכור, קיראת המגילה ושאר מצוות יום הפורים.

בדף השני מובא מעלת וסגולת יום "תענית אסתר" כפי שמובא בספר 'קב הישר' אודות יום גדול זה: "יום זה הוא מסוגל מאד שיקובל תפילתנו בזכות מרדכי ואסתר, וכל מי שצריך רחמים על איזה דבר שהוא צריך להתפלל, יקח פנאי לעצמו ביום התענית ויאמר תחילה מזמור כ"ב בתהילים 'אילת השחר', ואח"כ ישפוך שיחו לפני ה', ויבקש בקשתו ויזכיר זכות מרדכי ואסתר אשר בזכותם ייעתר לו הקב"ה, ויפתח לו שערי רחמים, ותקובל תפילתו ברצון". פרק כ"ב בתהילים הוא פרק מיוחד ליום תענית אסתר, אשר נאמר על ידי אסתר, כאשר ניגשה, על פי ציווי מרדכי, לארמונו של אחשוורוש.

דילוג לתוכן