בהילולת משה רבינו: הרב הראשי הגר"י שיינין עלה עם הרב עובדיה דהן עם תלמידי ישיבה על קברם של הנרצחים בטבח שמחת תורה בחלקה המיוחדת לזכרם

ביום פטירתו של משה רבנו, יזם הרב עובדיה דהן שיעלו להתפלל בחלקת הנרצחים "ש6" בבית העלמין.

השר לשירותי דת ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי פנה בבקשה מיוחדת לראשי המועצות הדתיות ומנהלי חברות קדישא ברחבי הארץ, היות שנהגו ביום זה אנשי חברה קדישא ושל כל העוסקים בטיפול בנפטרים, לצום ולהתפלל בבית העלמין כדי לבקש מחילה אם שמא לא נהגו בכבוד הראוי כלפי המתים, על כן מבקש כבוד השר, השנה עקב אסון טבח שמחת תורה, מכל מי שביכולתו, לעלות במיוחד אל קברי הנרצחים על קידוש השם במלחמה זו, שעליהם נאמר "שאין אף בריה יכולה לעמוד במחיצתם".

השר מלכיאלי ביקש, כי בעת העלייה לקברי הנופלים, יבקשו המבקרים בזכות הקדושים שימליצו טוב וירעיפו רחמים ממרומים על כלל תושבי מדינת ישראל ולהתפלל לשחרורם המהיר של החטופים, להחלמתם של הפצועים, ולהצלחת דרכם של החיילים ואנשי כוחות הביטחון במאבקם נגד האויב בכל מקום.

הרב עובדיה דהן עלה עם קבוצה של כעשרים בני ישיבה שהתפללו וקראו תהילים לעילוי נשמתם.

בשעות הצהריים הגיע שוב הרב עובדיה דהן בלווית הרב הראשי הרה"ג רבי יוסף שיינין לחלקה המיוחדת שהקימה המועצה הדתית – "ש6". הרב שיינין צעד בין המצבות והתבונן ולאחר זמן נעמד בצד הקברים וקרא תהילים יחד עם הרב עובדיה דהן מתוך ספרים שהביאו עימם.

לאחר מכן הדליקו נר נשמה לעילוי נשמתם. משם ניגש לקרוא את שמות הנרצחים הי"ד החקוקים באנדרטת הזיכרון.

הגר"י שיינין בירך את הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית על היוזמה הברוכה לזכרם ולכבודם של הנרצחים הק' הי"ד בהעמדת אנדרטת זיכרון, הביע את התפעלותו מהפסוק שבתהילים שנחרט לכל אורך האנדרטה: "ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם", על רקע אבן שיש בתבנית מפת ארץ ישראל.

דילוג לתוכן