מזכירות המועצה הדתית מודיעה לציבור הרחב תושבי העיר על זמני הפעילות לקראת ימי הפורים

ביום חמישי יא' אדר ב' תשפ"ד 21.3.24 יום תענית אסתר משרדי המועצה יסגרו ב 13:30

למקרים דחופים בנושא חברה קדישא נא לפנות: 08-8630639

בתאריך יום ראשון יד' אדר ב' "יום פורים" תשפ"ד 24.3.24  משרדי המועצה סגורים.

למקרים דחופים בנושא חברה קדישא ניתן לפנות: טל, 08-8630639

בברכת "פורים שמח" מזכירות המועצה הדתית

דילוג לתוכן