שיעורי תורה בערב שבת: הגר"ח קלמנוביץ רב מחלקת העירובין הארצית מסר שיעור חיזוק בעיון ללימוד וליבון ההלכות המעשיות בדיני עירובין

בערב שבת, בעוד הכל עסוקים בהכנות לקראת השבת, ברובע ג' בבית המדרש "משכן חנוך" עוסקים בליבון בהלכות עירובין בעיון להלכה ולמעשה. כידוע, פרטי ההלכות של בניית העירוב המה מרובים, וקיים צורך גדול בהבהרתם. עיון ולימוד מקיף יסודי של הלכות אלו אף מסייע רבות בבניית העירובים השונים ובדרגות הידוריהם.

במסגרת פעילותו רבת ההיקף של הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ בחיזוק הלכות עירובין בעירנו בפרט ובכל הארץ בכלל, יצאו לאור על ידו קונטרסים רבים המקיפים את מרבית ההלכות המעשיות בבניית העירוב כולל ציורי המחשה רבים. לשם כך אף יצאה לאור לא מכבר ע"י הרב קלמנוביץ חוברת הדרכה מקיפה לרבנים ולמפקחי עירובין. בחוברת זו מצויים למעלה ממאה ציורי המחשה עם הבהרת דיניהם בצורה יסודית ומקיפה.

לאור האקטואליות של הנושא מתקיימת בימים אלו סידרה של שיעורים מקיפים בעיון ובעומק  בריכוזי הכוללים הרבים שבעיר אשדוד.

יצויין, כי המועצה הדתית בראשות הרב עובדיה דהן מקדישה רבות לצורך ענין זה, ואף סייעה בהדפסת החומר הנדרש לתועלת הלומדים.

דילוג לתוכן