קהל המונים השתתף בדרשת שבת הגדול של המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו שליט"א: הפחד והחרדה בימים אלו הביא כפרת עוונות לעם ישראל שנכנסים לחג הפסח נקיים וזכים # יש להתחזק לשמוע בקול חכמים וללמוד על הניסים שנעשה לעם ישראל # נתפלל כולנו לשובם של החיילים החטופים והשבויים לחיים טובים ולשלום

קהל המונים הגיע להשתתף בדרשת "שבת הגדול" בבית הכנסת "ישמח משה" ברובע ה' מפי המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו שליט"א.

מדי שנה בשנה, בשבת זו, נוהגים בכל תפוצות עם ישראל, להתכנס בבית הכנסת לשמוע את דרשת הרב לכבוד "שבת הגדול". דרשה זו היא מעין הכנה ופתיחה לימי חג הפסח, הכנה ללימוד הדינים וידיעת ההלכות הנדרשות לקיים את מצוות החג כראוי, ופתיחה לשפע האור הרוחני הזורח עלינו בימים אלה, להכין את הלבבות לדעת ליראה את ד', להבין את מעלת החג, גדולת וקדושת הימים הללו, כדי שנהיה כלי מוכן לקבלה.

כבר בתפילת מנחה של שבת, בית הכנסת היה מלא מפה לפה בקהל רב שהגיעו גם מהרובעים המרוחקים ומילאו את בית הכנסת, לאחר התפילה, התקיימה סעודה שלישת מכובדת באולם שע"י בית הכנסת ולאר מכן הציבור התאסף בבית הכנסת שהיה מלא על מנת להשתתף ולשמוע את דרשתו של כבוד המרא דאתרא שליט"א.

לצידו של המרא דאתרא הגיע במיוחד גם הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית ועימו יחד הרב יצחק אלקבץ ראש ענף פיקוח כשרות רגילה ומהדרין.

במשך למעלה משעה נשא דברי התעוררות הלכה ואגדה הגה"צ רבי חיים פינטו לקראת ההכנה ללילה הקדוש ליל הסדר.

בדבריו התיחס למצב בו נמצאים כלל עם ישראל כשהמלחמה עדיין מהדרום ומהצפון ובפרט לארועים בשבוע האחרון.

הרב פינטו אמר, שהפחד הזה לפני יום חג הפסח, ואמר שבמוצאי שבת האחרון כשכל עם ישראל היה בפחד ובמתח נורא, עקב מתקפת הטילים הגדולה האיומה שהיתה אי פעם על ישראל, ובניסים גדולים ברחמיו ובחסדיו של ה' יתברך לא נפל איש מישראל. אבל החרדה והפחד הגדול שהיה לעם ישראל זה היה בבבחינת כמו יום הכיפורים שהקב"ה מוחל עוונותיהם של עם ישראל, כך הפחד הזה מחל את העוונות ונכנסים לחג הפסח כשהם נקיים מהעוונות והביא לכך סימוכין מדרשות חז"ל.

במהלך הדרשה התייחס לרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית וציין את עבודת הקודש הנעשית במסירות רבה בפרט בימים אלו לקראת החג ואמר שלרב עובדיה יש סייעתא דשמיא בכל מעשי ידיו וזה מהכח המיוחד שהוא בתפקידו נקרא "ראש".

חיזק את הציבור וקרא לאחוז ולשמוע בקול תלמידי חכמים, לא להתייאש מהגאולה שהיא קרבה אלינו יותר מתמיד והביא בשמו של המזבח הטהור רבינו המהרח"ו זיע"א דברי התעוררות המחזקים באמונה ובבטחון.

דבר שני עודד את הציבור על המצב ואמר שכל צער שנגרם לעם ישראל זה כפרת עוונות והוסיף שכדי להניצל מכל הצרות שתוקפים אותנו לאחרונה, נתחבר כולנו לפסוק הנאמר בפרשת עקב, "כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם", ע"י הזכירה של יציאת מצרים ובניסים הגדולים שהקב"ה עשה איתנו אז תהיה ישועת לכלל עם ישראל.

את דבריו סיים בדברי חיזוק ועידוד לקהל ואמר, אנא, יהיו דברים אלה לכם, למעוררי רגש הלב! חוסו עליכם ועל כל עם ישראל! הבה נשוב כולנו בתשובה שלימה! נתחנן נשווע ונפציר לפני בורא עולם שיסיר מעלינו את חרון אפו, ויעורר על כולנו זכות אבותינו הקדושים, זכות אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון, דוד ושלמה, ויחישה לגאלנו, ולהביא פדות לנפשנו  ובקרוב נשמע ונתבשר בבשורות טובות לכל החיילים, החטופים והשבויים שישובו לביתם בריאים ושלמים לחיים טובים ולשלום.

ויתעורר הרצון מלפניו לאוקומי שכינתא מעפרא, להסיר חרפת כבוד שמים המחולל ברחובות קריה, ויכירו וידעו כל יושבי תבל כי לפניו תכרע כל ברך תשבע כל לשון, ויתפרסם כבודו בעולם, ויבנה בית המקדש, ונוכל לעובדו שם שכם אחד, מתוך אחדות מלאה, אהבה ורעות, ומתוך יראת הרוממות ואהבה ודבקות בו, במהרה בימינו, אמן.

לאחר תפילת ערבית במוצ"ש ברוב עם, הציבור עבר בסך לברך ולהתברך בברכת חג פסח כשר ושמח כשמשם ליווהו ברוב עם לביתו.

דילוג לתוכן