"מכירת יג" במועצה הדתית: מכירת חמץ יום יג' בניסן התקיימה בלשכת הרב הראשי הגר"י שיינין במעמד חברי בית הדין

בשעות הצהריים התקיים מכירת יג' בלשכתו של הרה"ג ר' יוסף שיינין יחד עם הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית וחברי בית הדין הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ חבר לשכת הרבנות הראשית, הרה"ג ר' יצחק אלקבץ ראש ענף פיקוח כשרות רגילה ומהדרין, הרה"ג ר' חיים בן חמו מרבני המועצה הדתית, הרה"ג ר' אשר פרץ ראש ענף הכשרות "בד"ץ אשדוד", מפקחים כשהגוי ישב לצידם של הרבנים.

במעמד הקריאו את השטרות מילה במילה וערכו את כל הקנינים לחומרה כשהגוי כבר נתן תשלום ראשון לרכישת החמץ וערכו את הקנינים כהלכה עם הרב הראשי הגר"י שיינין.

הרבנים הסבירו כי מטרת קיום מכירת חמץ ביום יג', מפני שבעלי מפעלים גדולים, או אנשים היוצאים מבתיהם למשך כל תקופת החג, וקשה להם לבדוק את החמץ בכל המקומות, נהגו למכור את כל אותם המקומות לנכרי, כדי להיפטר מחובת הבדיקה במקומות אלו.

מחר (יום שני) יד' בניסן מקיימים את המכירת חמץ כרגיל בשעה 10:30 באולם שע"י המועצה הדתית במעמד הרבנים הראשיים נציגי העיריה והמשטרה.

כבר כתבנו למעלה, שמן הראוי להשאיר לפחות מקום מסוים שלא נמכר, כדי לקיים במקום זה מצוה חשובה זו של בדיקת חמץ וביעורו, שהיא מן התורה.

אמנם, למעשה כבר נתפשט המנהג, שאין צורך לבדוק את המקומות העתידים להימכר לנכרי, זאת, על אף שהמכירה חלה רק ביום י"ד

דילוג לתוכן