ביקור אצל המרא דאתרא הגר"י שיינין: הרה"ג ר' יעקב רוז'ה שליט"א חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, רב חברא קדישא בתל אביב יפו והמחוז, רבה של  בת ים, יו"ר ועד רבני זק"א ומומחה בתחום הקבורה וזיהוי חללים, שוהה בימי חג הפסח וחול המועד בעירנו

בימים אלו זוכים רבים לשמוע פסקי הלכות חשובים בעניני כבוד הנפטרים, דיוקים במנהגים ופסקי הלכה רבים שאותם שמע מפיהם של מרנן ורבנן פוסקי הדורות כמו מרן הגרי"ש אלישיב, מרן הגר"ע יוסף, מרן בעל שבט הלוי זצוק"ל ועוד שורה של פוסקי הלכות מכל העדות והחוגים, כאשר הביא בפניהם סוגיות קשות בכבוד המת שהעלה על שולחנן.

אמש (רביעי) מסר שיעור תורני מרכזי בשעות הצהריים ע"י ארגון "מעגלים" בבית המדרש ברובע ג' שע"י התלמוד תורה, במשך קרוב לשעה בית המדרש היה מלא וגדוש.

השיעור נסוב היה על מקרים קשים שהתעוררו בעקבות אסון טבח שמחת תורה, לכן ע"פ בקשה הגר"י רוז'ה שילדים ובחורים צעירים לא יהיו נוכחים בשיעור זה.

לאחר השיעור רבים נצלו את ההזדמנות ושאלו את הרב רוז'ה שאלות בהלכה ומנהגים בכל נושאי הנפטרים ואיך וכיצד לנהוג, גם שמעו ממנו עדויות פסקי הלכות ששמע מגדולי ישראל זצוק"ל בענינים קשים וכואבים אלו.

בשעות אחר הצהריים הגיע לביקור חג אצל המרא דאתרא הרה"ג רבי יוסף שיינין בביתו שברובע ט'. לביקורו נלווה הרה"ח ר' צבי חסיד מנכ"ל ארגון זק"א תל אביב.

בתחילה הגר"י רוז'ה סיפר שזוכר ששהה פעם אחת בחו"ל והתפלל בקברי צדיקים והיה יחד עם הגר"י שיינין ובאותו לילה זוכר שהגר"י שיינין למד קהילות יעקב עם קצות החושן בשקיעות מיוחדת במשך שעות.

הגר"י רוז'ה הניח על שולחנו של המרא דאתרא סוגיות קשות על כבוד הנפטרים ועל שאלה של קיום לוויה במצב מסוימים מאז אסון טבח שמחת תורה כאשר אין גופה, הביא בשם הראשונים דיון כשגוי חוטף גופה של יהודי שתלוי אם מטרתו בשביל ממון או בשביל שנאה. ותיאר עובדות קשות מאוד על מקרים קשים ומזעזעים שארעו באותו יום נורא ואיום שהציבור אפילו לא מעלה על דעתו במה מדובר כמה אכזריות ורשעות שיש בשונאי ישראל.

הגר"י שיינין הביע את כאבו לשמע מקרים קשים אלו ואמר שזקוקים אנו לרחמי שמים מרובים.

הגר"י שיינין ביקש לומר דברים משמחים ועמד על נס קריעת ים סוף ע"פ דברי חז"ל שמדוע הים היה צריך להיקרע ולא בדרך אחרת.

הרב רוז'ה הוסיף מדבריו תירוץ נפלא בענין גם כן.

לאחר מכן הגר"י שיינין מזג יין לאורחים וציטט את הגמרא בפסחים על שמחת החג שרבי יהודה בן בתירא אומר: בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר ועכשיו שאין בית המקדש קיים, אין שמחה אלא ביין, שנאמר "ויין ישמח לבב אנוש". ובירך לחיים כל אחד ואחד.

כן בירך ברכה מיוחדת את הרה"ח ר' צבי חסיד מנכל ארגון זק"א תל אביב העושה עבודת קודש ובפרט בתקופה האחרונה כששהה תקופה ארוכה בישובי העוטף באחריות ודאגה לכל הנרצחים להביאם לקבורה בכבוד הראוי.

לקראת ערב פקד את ביתו של כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג שליט"א, שם שמע על פעילותם ההירואית של מתנדבי זק"א בטיפול חללי אסון טבח שמחת תורה עד לימים אלו, האדמו"ר שליט"א שמע שבמשך 214 ימים רצופים פעל הרב רוז'ה למען כבודם של החללים בכל התקופה האחרונה מאז האסון. האדמו"ר מפיטסבורג בירך את הרב רוז'ה והרב חסיד שיראו רק ימים שמחים בבחינת "ושמחת בחגך" שיושפע עליהם השמחה כל הימים וימשיכו לקדש שם שמים.

דילוג לתוכן