כג' שנים למרא דאתרא: עצרת זכרון בשילוב סיומי מסכתות לזכרו של הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ"ל שכיהן כיובל שנים רבה של העיר

ציבור רחב וותיק מתושבי העיר השתתף באזכרה ועצרת לזכרו של הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ"ל רבה של העיר אשדוד מיום הוסדה במשך כיובל שנים. העצרת התקיימה בבית הכנסת "נצח ישראל" ברובע ב' הנושא את שמו של המרא דאתרא במעמד רבנים חשובים, רבני המועצה הדתית שליט"א, רבני ובני משפחת הרב וציבור רחב.

לאחר תפילת מנחה נמסר השיעור בדף ביומי במסכת בבא מציעא לע"נ הרב זצ"ל ע"י הרב יחיאל עוברני, כאשר חולק לכל המשתתפים צילום של הדף בצירוף שמו של כבוד המרא דאתרא זצ"ל, בסיום בני הרב זצ"ל אמרו את הקדיש.

לאחר מכן נכדו, ערך סיום מסכת "נדרים" ונשא דברים קצרים לכבוד סבו הרב זצ"ל, באמירת הקדיש לאחר ה"הדרן עלך" כובד חתנו הרה"ג ר' יצחק עזריאל ראש כולל בירושלים.

בתפילת ערבית עבר בנו ר' משה הי"ו את האשכבה ערך חתנו הרה"ג ר' יעקב אמסלם ר"י "נחלת ישראל" לאחר התפילה ערך את האשכבה.

את העצרת פתח יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן שליט"א כאשר דבריו התבססו מתחת לכותרת של ההנהגה הבסיסית באורח חיינו במידת "הכרת הטוב". בדבריו ציין היו"ר כי ב"ה אנו עדים כיום לשגשוג הרוחני הפורח של העיר אשדוד בישיבות, מוסדות תורה, בתי כנסת ושיעורי תורה רבים כאשר במרכזה ניצבת המועצה הדתית בעיר המשמשת כסמל וכדוגמא לשירותי דת לתפארה הניתנים לכל ציבור תושבי העיר.

אולם, כמידת הכרת הטוב מחובתינו להטמיע בתוכנו את זכות הראשונים לכך, והיא דמותו של רב העיר אשדוד מיום הוסדה, הלא הוא הרב אליזרע זצ"ל אשר עוד בטרם התפתחותה של אשדוד, כיתת רגליו בחולותיה הטובעניים של העיר במסירות נפש מיוחדת לצורך בניית מקוה טהרה, ולצורך בניית בתי כנסת בעיר.

לדמותו היתה השפעה מיוחדת בהנהגה עקבית, בשיקול דעת ובענווה מצד אחד, ומאידך ידע לעמוד בתקיפות בנושאי עיקרי הדת שעליהם עמד ללא פשרות. כמו כן היה זריז לדבר מצוה לעמוד על משמרתו בעבודתו רבת ההיקף במחלקות השונות ברבנות וגם במלאכות שהיו יכולות להיעשות ע"י שליח, היו נעשות על ידו בפשטות ובצניעות שאפיינו את דמותו. בעבודתו המסורה, היווה בחיי היום יום סמל ודוגמא לסובבים אותו.

אכן אנו זוכים כיום להתבשם מפירותיו אשר יונקים מהשורשים העמוקים של העץ אותו נטע ושתל הרב אליזרע זצ"ל.

הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ שליט"א רב שכונה וחבר לשכת הרבנות בעיר ורב מחלקת העירובין הארצית, ציין בדבריו את המסירות המיוחדת שאפיינה את המרא דאתרא היקר בכל הליכותיו, כדוגמא חיה יש לציין את אורח החיים שהיתה בו את מידת הזריזות, תמיד הוא היה הראשון, כך מדי בוקר בפיתחו של היום היה ניצב הרב אליזרע זצ"ל בשער בנין המועצה הדתית בעיר, ופותח בעצמו את תריס הברזל שנעל את הבנין באותם הימים, כדי להיכנס ללשכתו שתמיד המתינו לו אנשים כדי לשמוע פסק הלכה ברכה או יעוץ, ולעסוק במלאכת הקודש של רבנות העיר במשך כל שעות היום.

חתניו של הרב אליזרע הרה"ג ר' יצחק עזריאל ראש כולל בירושלים והרה"ג ר' יעקב אמסלם ראש ישיבת "נחלת ישראל, ציינו אף הם בדברי ההספד את הנהגותיו ומסירותו רבת ההיקף להנחלת שירותי הדת בנושאו את מקל הרועים להנחות את צאן מרעיתו בעיר אשדוד.

תחת הסמל "וכבוד עשו לו במותו – מלמד שהושיבו ישיבה על קברו, נלמדו וסיימו בעצרת לכבודו שלושה! מסכתות בש"ס הנלמדות ברציפות בתוך בית הכנסת "נצח ישראל" במסגרת שיעורי התורה המתקיימים בבית כנסת זה.

הרה"ג ר' חיים בן חמו מרבני המועצה הדתית ציין בדבריו את הזכות המיוחדת שנפלה בחלקו להיות שותף בהרבצת תורה בבית הכנסת "נצח ישראל" במשך שנים רבות, ובכך להביא להתרוממות הרוח ולזיכוי הרבים וערך סיום מסכת "חולין" שנלמדה יחד עם המתפללים.

את העצרת הנחה בטוב טעם בנו של המנוח ר' שלמה אליזרע הי"ו אשר אף שימש שנים רבות כיו"ר המועצה הדתית בעיר כמסייע ושותף נאמן להקמת שירותי הדת בעיר.

יצויין, כי למרות שעברו כבר 23 שנים מאז הסתלקותו של המרא דאתרא, וללא כל מודעות או פרסום, הגיע ציבור רחב למעמד גם בשבת האזכרה וגם לעצרת, הציבור הרחב, גילה שתאריך יום פטירתו של הרב רשום על לוח ליבם, וכאות הוקרה להנצחת שמו רואים הם כחובה ליטול חלק בעצרת מיוחדת זו.

למחרת בשעות הבוקר עלו על קברו בבית העלמין בחלקת הגבעה בסמוך לגניזת הסת"ם, שם העתירו בתפילות לישועה ורחמים. במשך היום עלו הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית יחד עם הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ רב שכונה וחבר לשכת הרבנות בעיר ורב מחלקת העירובין הארצית, קראו תהילים והדליקו נרות לזכרו ולעילוי נשמתו.

דילוג לתוכן