זיכוי הרבים: מבצע הנחת תפילין לכל הבאים ביום הזיכרון בכניסה לבית העלמין ע"י שליחי הרבי מליובאוויטש

כמידי שנה שליחי הרבי מליובאוויטש בעירנו מקדמים את פני הבאים, החל משעות הבוקר המוקדמות בבית העלמין הצבאי כשהם מציעים לבאים להניח תפילין.

הרה"ג ר' שניאור זלמן גודמן משלוחי הרבי לארץ הקודש ומנהל בית חב"ד באשדוד, לא מוותר לאף יהודי, כך הוא ניגש לכל יהודי באשר הוא בפנים מאירות ומחייכות, בוא תזכה להניח תפילין, כך הוא זוכה בזה אחר זה להכניסם לאוהל מבצע הנחת תפילין הממוקם בסמוך לבית העלמין הצבאי. אחרים ש"מסרבים" עונים לו חזרה, כבר הינחנו לפני שאנו מגיעים הנה.

באוהל מבצע הנחת תפילין משתתפים בניו וגם חתנו שליח הרבי בסיטי הרב יוסף פרידמן, המסייעים לכל אחד ואחד להניח תפילין עם אמירת פרשת "שמע ישראל" וכך מזכים את הרבים במצוה יקרה וחשובה זו.

גם כאלו שכבר הניחו תפילין, לא הסתירו את התרגשותם ובירכו את השליחים המסורים על היוזמה הברוכה, כך הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית, חיזק את ידיהם במבצע החשובה שהרבי מליובאוויטש ביקש לחזק ולזכות יהודים בהנחת תפילין, שהיא המצוה המיוחדת שהושוותה לכל התורה כולה וציין שזה קידוש ה' וזיכוי הרבים נפלא בכל פעם שהינכם מגיעים לכאן ביום זה.

דילוג לתוכן