פארק לכיש:
תוכנית עבודה לפיתוח הערוב

מכרז מס' 2/2024

פארק לכיש : תוכנית עבודה לפיתוח הערוב

מסמכים המתארים את המכרז:

המועצה הדתית מתעתדת להרחיב את גבולות העירוב בעיר לשכונת "פארק לכיש", מדובר בשכונה חדשה שבעתיד אמורים להיבנות מעל 2.000 דירות חדשות.

דילוג לתוכן