מבצע בדיקת תפילין ומזוזות למחצית שנת תשפ"ד  

תושבים יקרים !

שמחים אנו להביא לידיעת הציבור, כי זמני בדיקת תפילין ומזוזות  על פני כל השנה בימים ובתאריכים כדלהלן לחודשי הקיץ כדלהלן:

בימים שלישי רביעי ו' – ז' אייר 15 – 14 במאי 2024

בימים שני שלישי ד' – ה' סיון 11- 10 יוני 2024

בימים שני שלישי ב' – ג' תמוז 9 – 9 יולי 2024

החל מיום כא' אב תשפ"ד – 2024 ועד ערב ראש השנה תשפ"ה ניתן למסור בכל יום.

קבלת תפילין ומזוזות לבדיקה תתקבל אך ורק בימים אלו בלבד.

המבצע כולל פתיחת התפילין בדיקה וסגירה בעלות כוללת של     100 ש"ח מחיר מסובסד.

בדיקת מזוזות  ללא תשלום כלל.

את התפילין והמזוזות ניתן למסור במשרדי המועצה הדתית אצל

 הרב חיים בן חמו קומה ג' בין השעות  12:00 – 9:00

תיקונים נוספים שידרשו יבוצעו בתיאום מראש עפ"י מחירון מוזל.

יש לציין כי הבדיקה מתבצעת במכונים העומדים תחת פיקוח והשגחה.

אין חובה להזמין מהמכון הבודק פרשיות או תפילין חדשות במקרה של פסילת התפילין או המזוזות.

התפילין והמזוזות יוחזרו תוך חמישה ימי עבודה מיום מסירתם.

דילוג לתוכן