במכתב שכותרתו "לשאלת רבים" כתב: מה ששאלו אודות אחינו מבני עדות הספרדים שהתפנו לבתי מלון, ושוהים בימי החנוכה בבתי מלון ובבתי ארחה, כיצד יעשו בהדלקת נרות חנוכה.

במכתב שכותרתו "לשאלת רבים" כתב: מה ששאלו אודות אחינו מבני עדות הספרדים שהתפנו לבתי מלון, ושוהים בימי החנוכה בבתי מלון ובבתי ארחה, כיצד יעשו בהדלקת נרות חנוכה. הנה מעיקר הדין יש לכל משפחה ומשפחה להדליק נרות חנוכה בחדרי השינה שקיבלו, ושהוא המקום המושכר להם, אך כיון שבעלי המלון ובתי הארחה אינם מסכימים שידליקו נרות בחדרים, […]

הרב עובדיה דהן

תושבים נכבדים! תפקידה של המועצה הדתית מהווה נדבך חשוב בעירנו, כאשר היא מהווה מטרה לספק את שירותי הדת לאזרח ולהרבות קדושה וטהרה במתן שירות בהליכי נישואין, טהרת המשפחה, כשרות, מקוואות, עזרה לבתי כנסת, חברא קדישא ועוד. המועצה הדתית על כל שלוחותיה נמצאת בס"ד במגמה של תנופת עליה במיזמים חדשים של בניה ושיפוץ מקוואות טהרה, הרחבת […]