מכרז מס' 2/2023

מכרז מס' 2/2023 שירותי ניקיון במקוואות בעיר אשדוד מסמכים המתארים את המכרז: מסמך א מסמך ב מסמך ג Previous Next

מכרז מס' 1/2023

מכרז מס' 1/2023 בניית מבנה משרדים ומתן שירותים לאזרח בבית העלמין באשדוד מסמכים המתארים את המכרז: מסמך א מסמך ב מסמך ג

מכרז מס' 4/2022

לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים במקווה המצוי ברח' הרב שאולי 5 רובע ד',אשדוד מסמכים המתארים את המכרז: מסמך א מסמך ב מסמך ג מסמך ד מסמך ה