פארק לכיש : תוכנית עבודה לפיתוח הערוב

פארק לכיש: תוכנית עבודה לפיתוח הערוב מכרז מס' 2/2024 פארק לכיש : תוכנית עבודה לפיתוח הערוב מסמכים המתארים את המכרז: מפה המועצה הדתית מתעתדת להרחיב את גבולות העירוב בעיר לשכונת "פארק לכיש", מדובר בשכונה חדשה שבעתיד אמורים להיבנות מעל 2.000 דירות חדשות. העירוב של העיר אשדוד מקיף את כל אזורי המגורים של העיר