מכרז מס' 4/2022

לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים במקווה המצוי ברח' הרב שאולי 5 רובע ד',אשדוד מסמכים המתארים את המכרז: מסמך א מסמך ב מסמך ג מסמך ד מסמך ה