תהליך קבלת תעודת כשרות

תהליך קבלת תעודת כשרות בשורות הבאות אנו מבקשים להביא בפניכם את סדר הפעולות המתחייבות קודם מתן תעודת הכשרות.הענקת הכשרות היא השלב הסופי , שקודמים לו שלבים חיוניים, בניית השלבים לפי הסדר הנכון חשובים כדי להקל על הרבנים בכל השלבים הקודמים למתן תעודות הכשרות. הבקשה אישור רב נוהלי השגחה הסכם השגחה אגרה משגיחים אישור תעודה תעודת […]